Heading text /

Proširene vene na nogama bolest su savremenog života.

Proširene vene kvare estetski izgled, ali mogu biti i uzrok bolova, noćnih grčeva, osećaja težine u nogama,
pa i ozbiljnih komplikacija kao što su stvaranje otvorenih rana na nogama, tromboze, opasne embolije
pluća... Intervencija se preduzima u trenutku kada preventivne mere - lekovi i drugi vidovi terapije - ne daju
rezultate, a postoje i nagoveštaji da mogu uslediti komplikacije.

Do sada nije pronađen odgovarajući metod kojim bi proširena vena mogla da se suzi, niti metod kojim bi se
popravili oštećeni venski zalisci. Ako dijagnostičke procedure pokažu da vena potencijalno ugrožava
zdravlje ili da onemogućava zdravim venama da normalno obavljaju svoju funkciju, jedino rešenje je
uklanjanje bolesne vene. Za taj vid lečenja postoji više različitih metoda.

Prestižna organizacija koja diktira protokole i procedure u savremenoj venskoj terapiji - AMERIČKO
UDRUŽENJE FLEBOLOGA - preporučuje upravo laserske ablacije kao metod lečenja najbolji po zdravlje
pacijenta u tretmanu proširenih vena.

Savremena, laserska intervencija na proširenim venama počela je da se primenjuje 2000. godine i do sada
je urađeno više od sto hiljada zahvata. Ovu metodu odlikuju brzina i preciznost, što obezbeđuje
najsigurnije lečenje proširenih vena. Kvalitetan i iskusan stručnjak zahvat izvodi brzo, uz minimalan rizik
od mogućih komplikacija.

U poređenju sa klasičnom hirurškom metodom - striping operacijom vena - laserska ima mnogo prednosti.

/

zasniva se na fizičkom odstranjivanju ili "čupanju" proširene vene.Zahvatu prethodi priprema pacijenta,
njegovo ležanje u bolnici ili stacionaru i uvođenje u opštu ili spinalnu anesteziju. Iza nje ostaju hirurški
rezovi i šavovi, nakon kojih sledi period rehabilitacije od tri nedelje do mesec dana. Veoma su izraženi
postoperativni otoci nogu, hematomi i bol u predelu operativnih rana.

obezbeđuje gotovo bezbolan postupak lečenja i to u ambulanti. Posle zahvata, koji traje oko
45 minuta, bez opšte anestezije (koja inače nosi određeni stepen rizika), pacijent se vraća svojim
životnim aktivnostima. Ne postoje hirurški rezovi, ni postoperativni ožiljci, kao ni bolnost.
neposredno nakon intervencije pacijent ustaje i podstiče se da šeta pola sata, a u roku od dan-dva
spreman je da se vrati na posao.

/
Text /
Heading text /

Neposredno uoči operacije proširene vene laserom, obavlja se kraći ultrazvučni pregled: markira se vena,
odnosno obeleže bolesni delovi i označi mesto na kojem će se uraditi punkcija, odnosno ulazak igle u venu.

Odatle kreće intervencija. Pomoću igle u venu se ubaci tanka laserska sonda koja se uz ultrazvučnu
kontrolu sprovodi do proširene vene, odnosno samog njenog početka koji se obično nalazi u preponi
ili zatkolenoj jami. Zatim se pomoću iste igle - uboda ubacuje lokalni anestetik koji okružuje zid vene i
štiti okolna tkiva od visoke temperature koju proizvodi laserska sonda. Pošto se anestetik aplicira, izvrši
se provera položaja sonde i uključuje laserski aparat koji svojim zracima proizvodi veliku količinu toplotne
energije - fotokoagulacija, temperature od nekoliko stotina stepeni. Bolesni deo vene se momentalno
isuši i pretvori u jednu tanku fibroznu vrpcu, koju organizam resorbuje. Vidljivi varikoziteti i proširenja
vena odmah nestaju nakon intervencije, a posle dva ili tri meseca tretirana vena više nije vidljiva ni
ultrazvučnim pregledom.

Preostale, zdrave vene, koje su u prisustvu obolelih delova bile opterećene i izložene propadanju i bolesti,
sada su rasterećene. Njihov kapacitet je u odnosu na trenutnu cirkulaciju u nogama višestruko veći i u
stanju su da zadovolje sve potrebe organizma. Ništa se ne gubi u funkcionalnosti cirkulacije.

Termički obrađena vena momentalno se povlači, ne ostavljajući za sobom nikakav trag. Na koži,
na mestu ulaska sonde, ostaje samo rupica nastala od uboda igle koja zarasta za nekoliko dana.
Na mestu intervencije postavlja se gaza, a preko nje elastična čarapa, koju pacijent nosi naredna
24 časa nakon zahvata..

/

Poželjno je nošenje elastične čarape tokom mesec dana nakon operacije. Oblači se u krevetu
i skida kad se ponovo u krevet legne. Elastična čarapa kompresije druge klase, koju pacijent dobija
prilikom intervencije, ima zadatak da komprimuje nogu i tako ubrza vensku cirkulaciju. Obezbeđuje
zaštitu i prevenciju od mogućih komplikacija te pospešuje proces zarastanja i revitalizacije noge.

Na mestu gde je laser termički obrađivao venu mogu se napipati sitna utvrdnuća, koja na dodir mogu da
budu bolna. Ona su, međutim, redovan nalaz kod laserske intervencije. Mogu da se pojave i znaci crvenila,
ali se lako uklanjaju hladnim oblozima (led). Te promene uočavaju se najduže jednu do dve nedelje nakon
intervencije. Pojedini pacijenti ističu sitna probadanja ili strujanja na mestu gde je bila bolesna vena,
koja nisu bolna i posle izvesnog vremena nestaju.

Operacijom proširene vene laserom postiže se odličan estetski efekat.

/
Heading text /

Zahvaljujući savremenoj tehnologiji mnoge operacije koje su ranije zahtevale duge pripreme i dug oporavak
u današnje vreme završavaju se tokom jednog dana, a bolesnik se oporavlja za sat ili dva, a najduže za
nedelju dana. U takve intervencije ubraja se i laserska terapija proširenih vena. Ona se izvodi uvođenjem
u venu laserske sonde koja emituje toplotni zrak. Za samo 30 do 45 minuta zagrevanja, ovaj krvni sud se
potpuno koaguliše, pa pacijent odmah može da se vrati svojim poslovima. Zgrušana vena se postepeno
resorbuje i nestaje, a umesto nje formira se vezivno tkivo.

Laserska terapija namenjena je pacijentima koji boluju od bolesti površinskog venskog sistema -
proširenih vena. Obavlja se pod lokalnom anestezijom i uz ultrazvučnu kontrolu toka intervencije.
Potpuno je bezbolna, ne oštećuje okolno tkivo, ne ostavlja krvne podlive i ožiljke na koži i ne zahteva
oporavak. Bolesnik posle intervencije oseća naglo poboljšanje.

Krajnji cilj operacije je da se bolesne vene isključe iz površinskog venskog sistema i na taj način rastereti
cirkulacija, olakšaju tegobe, zaustavi širenje bolesti i spreči razvoj tromboze i tromboembolijskih
komplikacija, odvajanje ugrušaka sa venskih zidova, njihov ulazak u cirkulaciju i zapušavanje vitalnih
krvnih sudova u plućima.

Laserski zrak omogućava da se trenutno zatvori vena koja je sklona trombozi, zaustavi razvoj bolesti
i spreči mogućnost opasnih komplikacija. Bitan  je i estetski efekat koji se postiže ovom intervencijom,
kao i to da se na ovaj način uklanjaju ona proširenja i delovi vena koji su izgubili funkciju, dok se zdrave
vene čuvaju. Komplikacije, kao i kod svih drugih vrsta lečenja, mogu se pojaviti, ali su u poređenju sa
drugim intervencijama retke i minimalne.

/

Pojava proširenih vena ne može se uvek sprečiti, ali se može smanjiti pojava novih proširenih vena:

  • Redovno vežbanje pojačava snagu nogu i poboljšava cirkulaciju, a pogotovo je dobro pešačenje i trčanje.
  • Kontrolišite telesnu težinu; svaki prekomerni kilogram pojačava opterećenje nogu.
  • Nije preporučljivo sedeti prekrštenih nogu; dobro je podići noge tokom odmora.
  • Izbegavajte preterano dugo sedenje i stajanje.
  • Ukoliko morate dugo da stojite, premeštajte težinu s noge na nogu svakih par minuta.
  • Ukoliko morate dugo da sedite, svakih 30 minuta treba da ustanete i prošetate makar nekoliko minuta.
  • Izbegavajte tesnu odeću koja pritiska struk, prepone ili noge.
  • Jedite hranu koja nije suviše slana i bogata biljni vlaknima.
/

/

/